Описание
ЕЙМС Хюман Кепитал
Обявата е изтекла.
Програмисти
Търсят се програмисти за работа по крактосрочен проект (6-8 мес) в Германия.
Компанията предлага
1. Много добро възнаграждение.
2. Отлични условия на работа и живот.
3. Компанията покрива разходите за квартира, храна и транспорт.
Изисквания към кандидата
1. Подходящо висше образование.
2. Минимум две години опит като програмист в една от следните области: C++; Java; Visual Basic 6.0 & Visual Basic for applications.
3. Много добър английски език.