Clune Tech
над 300 служителя
Quality Control Specialist
Варна
длъжност на пълно работно време
VCD