Описание
ЛИВИ ИНВЕСТ ООД
Обявата е изтекла.
Сътрудник на Директора по строителство
Описание:
- изготвяне на протоколи в строителството;
- поддържане и окомплектоване на досиетата на обектите;
- ръководство на ДМА на обектите;
- помощ и контрол на изпълнителите;
- работа в и извън офиса на фирмата.

Изисквания към кандидата
Изисквания:
- висше строително образование;
- опит в областта на строителството - минимум 5 г.;
- познаване на строителната нормативна уредба – ЗУТ, наредби, правилници...
- Word, Excel, Internet - работно ниво;
- отбита военна служба за мъжете;
- шофьорска книжка - кат. В;
- организираност и коректност.