ЕР КЪНСТРАКШЪНС ООД
Счетоводител
Sofia
full-time

Счетоводител

Sofia full-time

About us

ER Constructions е създадена през 2014 г., проектът започна ефективните сгради и пътни проекти към живота.

Мисията на нашата компания, без компромис по отношение на качество, съвременен стил, подходящ за живота и работата винаги е да се осигури високо качество на проектите.

Ние извършваме визия на нашата компания за проекта; среда, добавяне на стойност към устойчив растеж в нашия регион и сред първите двадесет фирми.

Responsibilities

Висше икономическо образование – счетоводство или финанси;
• Владеене на Английски и Турски език е предимство;
• Отлично владеене на Microsoft Office.

Requirements and necessary skills

Във връзка с изпълнение на длъжността, вашите отговорности ще са да:

• Осчетоводявате приходни/разходни фактури;
• Осчетоводявате банкови движения;
• Следите/контролирате вземания/задължения;
• Подпомагате месечно/годишно приключване и външни одити;
• Съставяте първични и вторични счетоводни документи;
• Извършвате инвентаризация и проверки на материално отговорни лица.

We offer

Предлагаме ви:

• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд;
• Мотивиращо възнаграждение и социален пакет;
• Възможност за развитие.
Careerdays.bg