Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Оперативно Счетоводство,текуща счетоводна дейност.
Изисквания към кандидата
2 години стаж като счетоводител