Описание
Корект Плюс ООД
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Счетоводна кантора Корект Плюс ООД търси да назначи счетоводител.
Ние сме екип от високо мотивирани и позитивно мислещи хора. Каним Ви да се присъедините към нас.
Подходящи за позицията са кандидати със:


Задължения и отговорности:

• Текущо обработване на първични счетоводни и други документи;
• Следене на вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
• Извършване на систематизирана подредба на счетоводната документация;
• Текущо осчетоводяване на документи, изготвяне на финансови и счетоводни справки, начисляване на амортизации;
• Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;
• Спазване изискванията за лоялност и конфиденциалност.


Компанията предлага
Предлагаме:

• Интересна работа с разнообразни счетоводни казуси;
• Много добри условия на труд;
• Дългосрочна заетост на трудов договор;
• Начална заплата в зависимост от опита и уменията на кандидата;
• Периодични актуализации на възнаграждението и месечни премии обвързани с представянето.
Изисквания към кандидата
• Средно специално или висше образование в областта на счетоводството;
Специалност „Счетоводство и контрол” е предимство;
• Предишен опит на счетоводна позиция е задължителен;
• Да имат ясна представа от счетоводство;
• Познаването на данъчното и счетоводното законодателство е предимство;
• Отлична компютърна грамотност - Excel, Word, счетоводен продукт;
Предимство - познаване на счетоводен софтуер „Зерон”;
• Отговорно отношение към работата, внимание към детайлите;
• Владеенето на Английски език е предимство.


Ако предложението представлява интерес за Вас моля изпратете Вашата автобиография на e-mail, като използвате он-лайн бутоните "Кандидатстване" или "Кандидатстване без регистрация".

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността на кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
Университет
Икономически университет - Варна
Стопанска академия - Свищов
УНСС - София
Специалност
Счетоводство