СИЕНСИС АД
50 - 300 служителя
Специалист Call Center
стаж на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
Careerdays.bg