Тракон България ЕООД
Специалист Логистика и Обслужване на клиенти
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Логистика и Обслужване на клиенти

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Tракон България ЕООД е водещ доставчик на строителни материали и системи. Компанията търси да назначи “Специалист Логистика и Обслужване на клиенти”

Описание на длъжността:

Основната роля на позицията е да управлява и координира движението на продукти към и в Компанията, както и да поддържа постоянен контакт с клиенти и доставчици
Отговорности:
• Управлява логистичните процеси на Компанията;
• Организира и следи за ефективността на процесите за транспорт и логистика на материалите от външни и вътрешни доставчици;
• Организира процесите на транспорт и логистика на продуктите на Компанията до нейните клиенти;
• Координира с търговските представители на Компанията поръчките и доставките в съответните региони;
• Отговаря за движението на материали и стоки между складовете на компанията;
• Предлага подходящи логистични решения в покрепа на избраните оперативни модели на Компанията за съответните пазари;
• Търси, оценява и подбира доставчици на транспортни услуги. Подготовя запитвания към доставчици;
• Анализира ефективността на цялостния процес на движение на продукти към и във фирмата и консултира мениджмънта на Компанията за възможни подобрения и оптимизация на процеса;
• Проследява изпълнението на всяка поръчка и спазва стриктно сроковете за доставка;
• Изготвя месечни и тримесечни прогнози към доставчици на стоки за производство и съхранение на стокови наличности
• Вашите задачи включват поемането на входящи обаждания, проследяване на пратки, вземане на поръчки, информиране относно условията при поръчка, третиране на мейли и др.;

Изисквания:

• Релевантно висше образование;
• 1+ години опит на подобна длъжност;
• Отлично владеене на английски език. Втори език е предимство;
• Компютърна грамотност: MS Office- Windows, Word, Excel, Internet;
• Опит в работа с външни доставчици на логистични услуги;
• Организирана личност с много добро аналитично мислене;
• Гъвкавост, комбинативност и умения за работа в динамична среда;
• Прецизност в работата, ориентация към постигане на цели;
• Инициативност, последователност и отговорност;
• Умения за планиране и разпределение на времето;

Предлагаме:

• Конкурентно възнаграждение;
• Изрядни трудови правоотношения и Постоянен трудов договор;
• Работа в бързоразвиваща се Компания с млад и динамичен екип;

Документи за кандидатстване:

- Автобиография на български език;
- Мотивационно писмо;
- Актуална снимка;

Документи могат да се изпращат на чрез бутона "Кандидатстване" най-късно до 15.10.2017 г.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.