Описание
New i
Обявата е изтекла.
Специалист по внедряване на системи за качество (Серия ISO 9000)
Консултации при въвеждане на системи за качество
Компанията предлага
Трудов договор или "project-based" заплащане според професионалния опит и качествата на кандидата, работа в просперираща консултантска фирма с възможности за развитие.
Изисквания към кандидата
Доказан опит в областта на управление на качеството, внедряване и/или одит на системи за качество, възможност за пътуване.