Описание
ЕЙМС Хюман Кепитал
Обявата е изтекла.
СПЕЦИАЛИСТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА
Инсталиране и интегриране на мрежово комуникационно оборудване за LAN и WAN; Осигуряване на консултации и иновационни решения за мрежово управление; На база анализ на заданието на клиент изготвяне на специфичното техническо решение.
Компанията предлага
Възможност за присъединяване към европейски лидер в областта на телекомуникациите; Развитие и работа в динамична среда; Професионални предизвикателства и достъп до високоефективни комуникационни системи и технологии. Възнаграждение, обвързано с резултатите.
Изисквания към кандидата
Подходящо техническо образование; Допълнителна професионална квалификация и сертификати са основно предимство; Практически опит в инсталиране на комуникационно оборудване; Работа с оборудване на Cisco и/или 3Com e предимство; Добро работно ниво на английски език; Отлични компютърни умения; Много добри комуникативни способности, инициативност и съпричастност към фирмените цели; Валидна шофьорска книжка.