Описание
ЕЙМС Хюман Кепитал
Обявата е изтекла.
Специалист Телекомуникационна Техника
Инсталиране и интегриране на мрежово комуникационно оборудване за LAN и WAN. Изграждане и поддържане на контакти с клиенти, осигуряване на консултации и иновационни решения за мрежово управление. На база анализ на заданието на клиент изготвяне на специфичното техническо решение. Работа в екип по реализиране търговската стратегия на компанията от техническа гледна точка и подготовката на тръжна документация.
Компанията предлага
Нашият клиент e дъщерна компания на водеща европейска фирма-телекомуникационен оператор, специализирана в областта на проектирането, изграждането и обслужването на комуникационни системи. Компанията предлага възможност за развитие и работа в динамична среда, професионални предизвикателства и достъп до високоефективни комуникационни системи и технологии
Изисквания към кандидата
Подходящо техническо образование. Допълнителна професионална квалификация и сертификати са основно предимство. Практически опит в инсталиране на комуникационно оборудване. Работа с оборудване на Cisco и/или 3Com e предимство. Добро работно ниво на английски език. Отлични компютърни умения. Много добри комуникативни способности, инициативност и съпричастност към фирмените цели. Валидна шофьорска книжка