Astrea Recruitment
20 - 50 служителя Apply
Специалист ТРЗ
Sofia
full-time

Специалист ТРЗ

Sofia full-time

About us

AСТРЕA е компания в сферата на Човешките ресурси. Целта ни е да открием най-
подходящите хора за нашите бизнес партньори, като им осигурим удовлетвореност.
За един от нашите клиенти – Специалист ТРЗ.

Responsibilities

Задължения и отговорности:
* Изготвяне на трудови договори, заповеди за освобождаване, допълнителни споразумения
и други документи, съобразно действащото трудово законодателство;
* Издаване и оформяне на трудови книжки;
* Изготвяне, администриране и поддържане на архив на личните трудови досиета на
служителите;
* Обработва всички документи, свързани с трудовата заетост на персонала - болнични
листи, молби за отпуски, осигуровки и др.;
* Изготвяне и подаване към съответните държавни институции на необходимите
декларации, уведомления, справки и отчети;
* Поддържане на необходимата документация свтързана с трудовата медицина и ЗБУТ;
* Изчислява месечните трудови възнаграждения на персонала, изготвя ведомостите за
заплати.

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидатите:
* Опит на подобна позиция минимум 3 години;
* Бакалавърска или магистърска степен по счетоводство, финанси или друга подходяща
икономическа специалност;
* Опит със счетоводен софтуер;
* Отлично познаване на законодателството и нормативните актове в областта на трудово и
осигурително право, ЗБУТ.

We offer

Нашият клиент предлага:
* Динамична и интересна работа;
* Атрактивно възнаграждение;
* Допълнително здравно осигуряване.

Ако позицията представлява интерес за Вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат,
не се колебайте и изпратете подробна автобиография (Не забравяйте да посочите
референтния номер на обявата VY_TRZ).
Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.
(„АСТРЕА РИКРУТМЪНТ“ ЕООД – Регистрация в МТСП No1809).