Университет за Национално и Световно Стопанство
над 300 служителя
Старши експерт в Център за Компютърни Иновативни Системи
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
ITCD