Геострой АД
над 300 служителя
Стажанти в дирекция строителство - Специалист ПТО
София
стаж на пълно работно време
HRW 2019