SmartChoice Solutions
10 - 20 служителя
Technical Recruiter
home based
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
ITCD