АББ България
Технически организатор в производството
с. Стряма
full-time
VCD