Бенатов Брос ООД
Технически сътрудник в отдел патенти на изобретения и полезни модели
София
длъжност на пълно работно време
VCD