Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
технически специалист /инженер топлотехника или хладилна техника / за гр. Варна
Много добро познаване на предлаганата номенклатура, работа с технически каталози, изготвяне на оферти, работа с клиенти, монтаж и сервиз.
Компанията предлага
Динамична и предизвикателна работа, подходящо заплащане, фирмено обучение, възможност за самостоятелни решения и лична изява.
Изисквания към кандидата
Висше техническо образование.
Комуникативност.
Стаж в търговска , производствена или инженерингова фирма.
Умения за работа в екип.
Инициативност.
Специалност
Машиностроене
Пневматична техника
Топлотехника
Хидравлична техника