Описание
Фирма Булгарконтрола АД
Обявата е изтекла.
Текстилен инженер
Текстилен инженер, осъществяващ изпитване на текстилни продукти в лаборатория в гр.София.
Специални умения:- компютърна грамотност (текстообработка);
- познаване и прилагане на приложимите стандарти за изпитване.