Astrea Recruitment
20 - 50 служителя Apply
Управител на хотелски комплекс
Varna
full-time

Управител на хотелски комплекс

Varna full-time

About us

Астреа е създадена през 2007 година с една основна мисия – да бъдем различни.Превърнахме това виждане в основен двигател на нашите усилия да сме винаги на разположение, когато клиентите и партньорите ни имат нужда от нас, за да ги консултираме и напътстваме при вземането на важни решения.
Нашите партньори се увеличават всеки ден и тяхното удовлетворение е най-добрата визитна картичка за нас.

Затворен комплекс на морският бряг, състоящ се от 5 хотела, притежаващи басейни с
минерална вода, отлична кухня и професионално обслужване на високо ниво.

Responsibilities

Основни задължения:
* Ръководи, организира и контролира цялостната оперативна и стопанска дейност в
хотела;
* Отговаря за ценовата политика
* Създава маркетинговата стратегия;
* Планира и реализира рекламни кампании;
* Ръководи и контролира всички дейности по посрещане, настаняване и обслужване на
гостите в комплекса;
* Спомага за повишаване на фирмените стандарти за обслужване на туристите и
следи за тяхното спазване;
* Осъществява ежедневен контакт с гостите, като проучва удовлетвореността им,
своевременно реагира на евентуални проблеми и рекламации;
* Ръководи и контролира подбора и обучението на кадри в комплекса и отговаря за
оптималния щат на персонала;
* Провежда оперативки с персонала, поставя ясни и измерими задачи, контролира
изпълнението им;
* Контролира спазването на санитарно-хигиенните норми, законоустановените
изисквания в областта на хотелиерството, лично осъществява ежедневен контрол по
чистота в обекта;
* Отговаря за финансовите резултати от оперативната дейност на хотела и спазването
на финансовата дисциплина.

Requirements and necessary skills

Изисквания:
* Опит като управител на големи почивни комплекси - минимум 3 години.
* Изградени ръководни и организационни умения;
* Енергичност и креативност;
* Отлична компютърна грамотност;
* Висше образование – в хотелиерството и туризма;
* Владеене на английски език - задължително;
* Отговорност и лоялност;
* Умение да подрежда по приоритет, спазване и изпълнение на срокове;

We offer

Ние предлагаме:
* Конкурентно и мотивиращо възнаграждение;
* Работа в голям разработен комплекс.

Ако позицията представлява интерес за вас и смятате, че ще бъдете подходящ кандидат, не се колебайте и ни изпратете Вашата Автобиография (Не забравяйте да посочите референтния номер на обявата DP_UHGT).

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Услугата за кандидата е напълно безплатна!

Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
(Astrea Recruitment. - reg No 1809).