Описание
ДейтаМплант ООД
Обявата е изтекла.
Управител на "Сливен.НЕТ" ООД с код по НКП 1211
1.Планира, организира и къководи дейността на "Сливен.НЕТ" ООД;
2. Направлява и координира дейността на "СЛивен.НЕТ" ООД;
3. Осъществява, управление и контрол на служителите по щат;
4. Представлява фирмата;
5. Преговаря за подготовка и сключване на договори;
6. Осигурява навременното сключване на договорите;
7. Предоставя данни за изготвяне на официални документи;
8. Активно търси нови клиенти;
9. Осигурява навременното събиране на вземанията;
10. Изготвя ценови листи и оферти;
11. Актуализира ценовите листи;
Организира медийното представяне на фирмата и специални събития.
Изисквания към кандидата
1. Мотивиран за работа;
2. Енергичен комуникативен, градивен, оптимист;
3. Със способност да се самоорганизира, самостоятелно да си поставя оперативни цели и да ги изпълнява заедно с подчинените си;
4. С позитивно отношение към света и хората с които работи;
5. Умение за работа в екип.