Описание
ЧЕЗ България ЕАД
Обявата е изтекла.
Юрисконсулт в отдел "Човешки ресурси"
Отговаря за спазването на трудовото законодателство, законосъобразността при сключване на трудовите договори, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, при налагане на дисциплинарни наказания. Представлява Дружеството пред правораздавателните органи. Участва в съставянето на вътрешните правила и и други актове.
Изисквания към кандидата
Отлични познания в областта на трудовото законодателство.
Комуникативни умения.
Умения за работа в екип.
Университет
Софийски университет
Специалност
Право