Описание
New i
Обявата е изтекла.
Заместник главен счетоводител
Организация на счетоводната дейност, текущ контрол на финансовите показатели, анализ на себестойностите, изготвяне на анализи и справки, необходими за преобразуване на счетоводните отчети според МСС
Компанията предлага
Трудов договор с изпитателен срок, възможност за развитие, служебен автомобил и жилище, мобилен телефон, мед. осигуровки и високо възнаграждение.
Изисквания към кандидата
Висше икономически образование, умения за изготвяне финансови отчети според международните счетоводни стандарти. Писмен и говорим английски език. Компютърна грамотност - MS Office и счетоводен софтуер. Предимство работа като одитор в международна одиторска фирма; шофьорска книжка.