Заместник Главен Счетоводител | гр. Варна
Варна
длъжност на пълно работно време

Заместник Главен Счетоводител | гр. Варна

Варна длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За наш клиент, опериращ в сферата на хотелиерството и туризма, търсим да назначим заместник главен счетоводител за гр. Варна.

Отговорности:

• Планира, организира и контролира всички дейности на финансово-счетоводния отдел във фирмата;
• Изготвя индивидуални и консолидирани финансови отчети;
• Осъществяване на комуникацията с клиенти, доставчици, партньори, счетоводство и др;
• Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството;
• Работа в тясно сътрудничество с Главен Счетоводител.

Изисквания:

• Завършено висше икономическо образование в областта на счетоводството или финансите;
• Минимум 3 години стаж или опит на подобна позиция;
• Отлично познаване на счетоводното законодателство - НСС и МСС, както и нормативните изисквания на ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ и др;
• Много добро ниво на компютърна грамотност, включително умения за работа със счетоводни програмни продукти;
• Аналитичност, отговорно отношение към работата и внимание към детайлите.

Те предлагат:

• Конкурентно заплащане според предишния опит и умения;
• Целогодишна заетост;
• Отлични условия за работа;
• Възможност за вътрешно кариерно развитие.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.