• Приключи класирането по документи на кандидатите за стаж в държавната администрация

  Thursday, 23 August 2012
    
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, e финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет. 
   
   
  Кандидатите избираха между  899 отворени стажантски позиции, в 189 административни структури на държавната администрация, в 111 населени места.
   
  Следващата стъпка включва провеждане на  интервюта в структурите на държавната администрация, за които  студентите са кандидатствали. За всяка позиция във всяка административна структура се класират първите 20 кандидата, които са получили най-добри резултати от теста. Интервютата ще се  проведат в периода 27 август до 5 септември 2012 година.
   
  Подробен график за интервютата ще бъде публикуван на 24.08. на www.government.bg и на http://www.jobtiger.bg/staj/.
   
  Окончателното класиране ще стане ясно на  10 септември. Стажовете ще се проведат в периода 17 септември до 17 октомври 2012 г.
   
  Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента държавната администрация езаявила  над 830 стажантски позиции.

   

  За допълнителни въпроси:

  E: staj@government.bg

  T: +359 2 4918000

MTWTFSS
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5