Информация за пресата

25% от стажантите на М-Тел започнаха работа в компанията

петък, 13 октомври 2006
Мобилтел покани на рaбота 25% от студентите, които проведоха летния си стаж в компанията. Повечето от тях ще работят в областта на продажбите, както и в поддръжката и изграждането на мрежата. Фактът, че толкова голяма част от стажантите започват работа, доказва сериозния интерес към компанията и предоставените реални възможности за професионална реализация и натрупване на практически опит сред едни от най-добрите професионалисти в бранша.

След прецизна селекция, от общо 1400 кандидати, сред които и български студенти от университети в чужбина, за стаж бяха одобрени 86 от тях. В сравнение с 2005 г, когато за стаж бяха приети 20 студенти в Техническа дирекция, тази година стажантите имаха възможност да приложат своите знания и в областта на продажбите, маркетинга, човешките ресурси, финансите и финансовия контролинг. За пръв път стажанти работиха и в магазините на компанията в страната.
Назад
ITCD