Pressreleases

Бизнес групата JobTiger разширява дейността си

Tuesday, 27 March 2007
TigerClub е новата компания в бизнес групата JobTiger, която ще се фокусира в предлагането на специализирани услуги за задържане на персонала. Това ще са различни инструменти от HR практиката - допълнителни социални придобивки, придобивки за ключови служители, услуги за корпоративни и индивидуални клиенти на преференциални цени и др. Някои от услугите на TigerClub са уникални за страната и все още не са навлезли в практиката за управление и задържане на персонала в България.

Със старта на новата дейност JobTiger затвърждава основния принцип в дейността си - комплексния подход към пазара на труда, базиран на нуждите както на работодателите, така и на кадрите, които търсят работа.

В дейността си групата се фокусира в няколко основни направления. Компанията непрекъснато се стреми да развива иновативни продукти, приложими на пазара на труда в България. Също така JobTiger има за цел да допринася за подобряване на връзката между бизнеса и образованието, водена от разбирането, че това е ключовият критерий за успеха и бъдещото развитие на компаниите.

Основните компании в групата са:
  • JobTiger - сайт за търсене и предлагане на работа; подбор на персонал; съорганизатор на ежегодните форуми “Кариери”; GCDF обучения за бизнеса. Чрез международните си партньорства с водещите групи сайтове в света (Monster и CVO Group) JobTiger е представен и оперира чрез 70 подобни сайта в повече от 50 държави;
  • Фондация на бизнеса за образованието (първата в България фондация, създадена от фирма с цел да приюти социалната й програма) - създаване и подкрепа на кариерните центрове във висшите училища; кариерно ориентиране в средните учебни заведения (сайта KakviDaStanem.bg); развитие на кариерното консултиране в България; обучение на кариерни консултанти за системата на образованието; NBCC България (част от National Board for Certified Counselors, Inc. & Affiliates);
  • TigerClub - управление на допълнителни социални придобивки и HR услуги.
Back
ITCD