Информация за пресата

Информацията за нетните заплати по бизнес сектори и региони вече е достъпна
JobTiger пуска нова безплатна услуга

сряда, 25 април 2007
От 25 април www.JobTiger.bg позволява публичен достъп до данните си за предлаганите нетни заплати по бизнес сектори и региони. Услугата е уникална и единствена по рода си в страната и е достъпна на http://www.jobtiger.bg/salary.php.

Данните са базирани на публикуваните обяви в JobTiger за една година назад. Информацията представя месечната нетна заплата (без бонуси и допълнителни плащания). 25-ти процентил е стойност, при която 25% от данните имат по-ниски стойности, а 75% по-високи. Медиана е стойността, спрямо която данните са разпределени поравно - 50% имат по-ниски, а 50% по-високи стойности. 75-ти процентил е стойност, при която 75% от данните имат по-ниски стойности, а 25% съответно по-високи.

По-рано тази година JobTiger въведе отстъпка от 25% от цената на публикуване на обява за всеки работодател, който публикува в обявата и предлаганата нетна месечна заплата.

Тези инициативи са продължение на социалната политика на фирмата и целят повече прозрачност на пазара на труда за всички участници в него.

По-късно през годината на клиентите на JobTiger ще бъдат предложени и по-детайлни справки за заплащането на труда в страната.
Назад
ITCD