Информация за пресата

JobTiger CV Book - един шанс повече

вторник, 25 юни 2002
След КАРИЕРИ 2002 JobTiger продължава да търси нови и различни начини за предоставяне на възможности на българските студенти за осъществяване на контакти между студентската общност и бизнес средите в България.

От 20 юни 2002 г. JobTiger стартира новия си продукт - JobTiger CV Book. Всяка година в електронен вид ще се събират автобиографиите на студентите от завършващите випуски на всички български университети. Чрез доказаната ефективност на JobTiger ще се изгражда база данни за младите специалисти, подредена по университети, факултети и специалности, която ще се предоставя на заинтересованите работодатели. Целта е да се увеличат шансовете за реализация на младите, току-що завършващи специалисти и да се подпомогнат работодателите при подбора на персонал "от студентската скамейка".

JobTiger CV Book на всяка специалност (факултет) ще се представя като обява на отделен работодател, за която студентите от дадената специалност ще могат да кандидатстват като за стандартна обява в JobTiger. След попълването и сортирането на базата данни, тя ще бъде предоставена на заинтересованите работодатели.

JobTiger CV Book стартира с базата данни с автобиографиите на випуск 2002.. Ще разчитаме на инициативността на студентските организации за включването на завършващите студенти в инициативата. JobTiger активно търси контакти със студентските организации от всички български университети.

Досега в инициативата се включиха Студентски съвет към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Board of European Students of Tehnology – Local BEST Group Sofia – Технически университет – София.

Списъкът с включените факултети и специалности постоянно ще се допълва.

На сайта ще бъде включена информация за представените факултети и специалности с цел улесняване на работодателя при избора на JobTiger CV Book.

Заповядайте на пресконференцията, организирана от JobTiger, на 26.06.2002 г. (сряда), от 10.00 ч. в Пресклуба на БТА.
Назад
ITCD