Pressreleases

JobTiger отново стимулира българските студенти

Friday, 02 September 2005
На 1 септември официално стартира тазгодишния конкурс за стипендията на JobTiger, който ще определи до трима стипендианти за учебната 2005/2006 година. Стипендията се учредява от JobTiger за втори път тази година, в помощ на студентите и младите специалисти и тяхната професионална реализация в България.
Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно и ще се изплаща в края на всеки месец, считано от 31 октомври 2005 г. до 30 юни 2006 г.
Участие в конкурса могат да вземат всички български студенти, учещи в български университет, без ограничение в специалността и успеха им.
Необходимите документи за участие в конкурса включват автобиография по образеца на JobTiger и есе на тема “Моята кариера в България”.
Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2005 г.
Пълна информация за конкурса можете да намерите на страницата на Джобтайгър – http://www.jobtiger.bg/scholarship/2005/.

Миналогодишният конкурс с есе на тема “Как виждам бъдещето на JobTiger” беше спечелен от Гергана Тодорова Вълкова - УНСС, 3 курс, МИО. Поощрителни награди получиха София Борисова Йорданова – УНСС, 2 курс, Финанси; Аниела Петрова Цветкова – СУ, 4 курс, Право; Гергана Василева Милчева – УНСС, 3 курс, МИО.

Джобтайгър е водещият български сайт за търсене и предлагане на работа. Учредената стипендията е продължение на социалната политика на фирмата. Други значими инициативи на JobTiger, насочени към професионалното развитие на младите хора, са: ежегодният форум “Кариери”, отворените обучения за студенти “Започни кариерата си с JobTiger и ...” и участие в създаването и подпомагане работата на университетски кариерни центрове.
Back
Zaplatomer