Информация за пресата

JobTiger – партньор на борси "Военен талант – гражданска професия"

понеделник, 08 ноември 2004
През месеците ноември и декември 2004 ще се проведат борси “Военен талант – гражданска професия за военнослужещи и техните семейства. Борсите се организират последователно във военните клубове на градовете: Шумен – 11 ноември, Ямбол – 17 ноември, Русе – 19 ноември, Враца – 23 ноември, Хасково – 01 декември, София – 09 декември 2004 г., както и Ловеч – 12 януари 2005 г.

JobTiger.bg – първият професионален български уеб сайт за набиране на персонал и организатор на ежегодния форум "Кариери" в подкрепа на професионалната реализация на студенти и дипломирали се млади хора, за пореден път подкрепя инициативи, посветени на развитието на пазара на труда.

Борсите са важен елемент от дейността на Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация” за подпомагане процеса на социалната адаптация на военнослужещите, напускащи или напуснали Българската армия. Целта е да се предостави възможност както на военнослужещите, така и на членовете на семействата им да установят директни контакти с работодатели и се информират за свободни работни места, както и да се подпомогнат работодателите в набирането на служители.

За участие в борси “Военен талант – гражданска професия” са поканени да участват фирми и организации, които търсят да наемат висококвалифицирани служители - резервисти, които със своя опит, знания и адаптивни умения могат да допринесат за успеха на техния бизнес, както и държавни институции и неправителствени организации. Борсите са безплатни за всички участници. Поради това очакванията на организаторите са в тях да се включат голям брой работодатели.

На всички участващи ще бъде предоставена възможност да се запознаят с условията за включване в Българо – Геманския проект “Реинтеграция на освободените офицери и сержанти”, както и за финансовото стимулиране, предвидено за 2005 г. Преди провеждане на борсите военнослужещите могат да посетят Центровете за преквалификация и социална адаптация и прилежащите им Информационно - консултантски бюра, за да подготвят с тяхна помощ автобиография, мотивационно писмо и др По време на борсата в Централния военен клуб в София на 09. декември се организира семинарна програма, в която работодателите ще могат да презентират своите организации.

Информация за условията за участие в борсите можете да получите от сайта на ИА ”Военни клубове и информация”, страница “Социална адаптация”: www.eamci.bg, както и на уеб сайта на Джобтайгър: www.JobTiger.bg.
Назад
ITCD