Информация за пресата

Нова функционалност в JobTiger – кандидатстване чрез LinkedIn профил

петък, 28 октомври 2011
Apply with LinkedIn ButtonТърсещите работа потребители вече могат да кандидатстват по обяви за работа и чрез своя профил в LinkedIn.

Новата функционалност на JobTiger, бутона “Apply with LinkedIn” позволява на потребителите да кандидатстват по обяви за работа като изпратят информацията от своя LinkedIn профил под формата на резюме.

Кандидатите ще имат възможност да правят промени в своето резюме преди да го изпратят. А след успешна кандидатура ще виждат списък с хората, които работят в компанията и са сред техните професионални контакти и ще имат възможност да ги помолят за препоръка, увеличавайки шансовете си за наемане.

Работодателите ще получават имейл известия за нови кандидати подобно на тези, които получават от JobTiger. Имейлите ще съдържат кратко резюме и линк към профила на кандидата в LinkedIn.

С включването на „Apply with LinkedIn” към останалите начини за кандидатстване (стандартен и през социалната мрежа Facebook), JobTiger отговаря на собствените си високи стандарти и на нуждите на потребителите си, в резултат на нарасналото потребление на социалните мрежи като средство за професионална реализация.
Назад
ITCD