Pressreleases

Обявена е ежегодната стипендия JobTiger 2006/2007 г. Темата тази година е "Защо съм студент?"

Tuesday, 30 May 2006
Обявена е ежегодната стипендия JobTiger 2006/2007
Темата тази година е "Защо съм студент?"


На 30 май 2006 г. на пресконференция беше обявено началото на конкурса за студентска стипендия JobTiger за 2006/2007 година. Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2006 до 30 юни 2007г. и е в размер на една минимална работна заплата месечно. Тя се присъжда на най-добре представилите се участници в конкурс за написване на есе на социално значима тема, свързана с образованието на младите хора и възможността за професионална реализация в България. В конкурса за стипендия могат да участват всички български граждани, студенти в български университет, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.
Началото на конкурса е: 30 май 2006 г. а срока за изпращане на есетата е 1 август 2006 г.

Кандидатите трябва да подготвят есе на тема “Защо съм студент?" и автобиография. Есето трябва да е на български език, до 5 страници, формат .doc. Авторът на есето го представя и защитава лично. Едно лице може да участва само с едно есе.

Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците.

Критериите за оценка на есетата са: реализъм, оригиналност, творчество и общо впечатление от език, стил, идеи.

Оценяването на есетата се извършва на четири етапа, като в тях има включени и независими съдии.

Пълна информация за конкурса можете да намерите на страницата на Джобтайгър:
http://www.JobTiger.bg/scholarship.asp

Стипендия "JobTiger" е учредена през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и тяхната професионална реализация в България.
Back
ITCD