Информация за пресата

Обявени са победителите в конкурса "Най-добър млад предприемач" за 2004 г.

вторник, 16 ноември 2004
Българо–Американскa Кредитна Банка, Българо-Американски Инвестиционен Фонд (БАИФ) и Джобтайгър обявиха резултатите от дванадесетия конкурс Най-добър млад предприемач за 2004 г. Авторите на шестте отличени проекта за тази година получават награди на обща стойност 16 500 долара. Наградите са предназначени за започване на собствен бизнес или за развитие на вече съществуващ бизнес. Те са разпределени в една първа награда от 6 000 долара, две втори награди от по 3 000 долара и три трети награди от по 1 500 долара.

Победителите в тазгодишното издание са: Йордан Дотов от гр. Кула, област Видин, с първа награда, за създаване на първата българска ферма за развъждане на жаби. Иван Гьоков от гр. Бяла, област Русе с проект за създаване на софтуерен информационен продукт, насочен към медицинските специалисти и Динко Динков от с. Върбешица, област Враца, с проект за инвестиция за обработване и продажба на изделия от бял Врачански камък, с двете втори награди. Илия Йорданов от София, с проект за изграждане на безжична градска мрежа на територията на София, Иван Велчев от гр.Казанлък, за организиране производство на вакуум-тръбни слънчеви системи и Емилия Бегунова от София, за разширяване дейността на своята фирма предлагаща алтернативен туризъм, с три трети награди.

Участниците в ежегодния конкурс Най-добър млад предприемач представят и защитават пред авторитетно жури подробни бизнес-планове за стартиращ или съществуващ бизнес. От тях се очаква да демонстрират стратегическо мислене, реализъм и основни познания в областта на маркетинга, финансите и законодателството. Другите критерии за оценка на бизнес-плановете на участниците в конкурса са ползата на проекта им за страната и начина на представяне на проекта.

Членове на тазгодишното жури на конкурса Най-добър млад предприемач бяха г-н Петър Ковачев, Програмен специалист, Развитие на бизнеса от Американската агенция за международно развитие, г-н Венцислав Василев, директор за България на Консорциум ФЛАГ, г-н Чавдар Селвелиев, председател на Съвета на директорите на БАП, г-жа Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика, г-н Томас Хигинс, управителен директор на БАИФ и г-жа Бистра Кирова от отдел Инвестиции на БАИФ.

През последните дванадесет години журито на Конкурса е обсъдило и оценило над 1100 бизнес-плана. Ежегодно на отличените участници се раздават награди на обща стойност до 19 500 долара.

Конкурсът Най-добър млад предприемач се организира за дванадесета поредна година от Българо–Американскa Кредитна Банка и Българо-Американски Инвестиционен Фонд (БАИФ), а от миналата година съорганизатор е JobTiger. Целта на ежегодния конкурс е да бъдат насърчени младите хора у нас да развиват собствен бизнес и така да бъде създадено поколение от млади българи, което да води българската икономика през 21 век.

Подробна информация за конкурса Най-добър млад предприемач можете да откриете и на адрес www.award-bg.net и www.jobtiger.bg.
Назад
ITCD