Информация за пресата

Първият уъркшоп "Моята кариера 2011" на Варненски свободен университет и JobTiger завърши успешно

вторник, 31 май 2011
На 11 май 2011 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", съвместно с JobTiger и с любезното съдействие на застрахователен брокер "TOGETHER" България, се проведе уъркшоп "Моята кариера 2011".

В мероприятието взеха участие фирми от IT сектора, туристическия бранш, финансови и застрахователни институции, консултантски и търговски фирми, неправителствени организации, както и представители на местната власт и др.
Уъркшопът беше открит от зам.-ректора на университета проф. д-р Павел Павлов. Преди това представителите на фирмите и институциите разгледаха базата на ВСУ и се срещнаха с академичното ръководство.

За пореден път студентите имаха възможносттта да се срещнат с работодатели от различни браншове, които предлагаха места за студентски практики и стажове, както и свободни работни позиции.

Целите на проявата бяха разширяване възможностите за осигуряване на места за студентите за практики и свободни работни позиции във водещи български и чуждестранни компании и институции, постигане на по-висока информираност на студентите по важни въпроси за тяхното кариерно развитие и професионална реализация, както и обединяване на усилията на Кариерния център, на факултетите и техните катедри за мотивиране на студентите за участие в подобни прояви, организирани от ВСУ.

Очакваните резултати са поддържане на дългосрочни контакти с работодателите и създаване на нови контакти за осигуряване на конкретни стажантски и работни позиции, получаване на обратна връзка с работодателите и актуализиране на информацията за професионалната реализация на възпитаниците на ВСУ, постигане на по-висока ангажираност на факултетите в търсенето на нови възможности за практическа подготовка на студентите и тяхната професионална реализация, ежегодно провеждане на уъркшоп "Моята кариера" и други подобни прояви, свързани с кариерното развитие и професионалната реализация на студентите.

В навечерието на 20-та годишнина на университета, уъркшопът е едно от важните събития, свързани с кариерното развитие на студентите. Като част от инициативите на JobTiger за създаване на благоприятна среда за развитието и запазването на младите специалисти в България, идеята е да се осигури директния им контакт с бизнеса.
Назад
Zaplatomer