Информация за пресата

Проучване на Paylab за многообразието на работното място: къде служителите работят в многообразна работна среда?

четвъртък, 28 февруари 2019


Международното проучване на Paylab и Zaplatomer.bg за многообразието на работното място показва, че четири от десет служители в Европа не работят в многообразна работна среда. Многообразието включва разнообразния състав на служителите на работното място. Paylab се фокусира върху 6 ключови области: възраст, майчинство, произход, етническа принадлежност или националност, хора с увреждания, сексуална идентичност/ориентация. Тези аспекти често представляват пречка за наемането на работа. Целта на проучването е да се определи степента, в която служителите в работните екипи общуват с чужденци, хора от малцинствени или етнически групи, хора с увреждания, майки с малки деца, служители над 55 години и хора с различна сексуална ориентация/идентичност.

Проучването на Paylab и Zaplatomer.bg е проведено през втората половина на 2018 г. в 9 европейски държави върху извадка от общо 24,901 респонденти. Целта на проучването е да се очертаят реалните взаимодействия на работното място с групите служители, които често са в неравностойно положение на пазара на труда и на работното място.

Проучването е проведено във Финландия, Централна Европа (Република Чехия, Унгария и Словакия), Балканите (България, Хърватска и Словения) и Прибалтика (Латвия и Литва).По-възрастни колеги и майки

Проучването показва, че служителите най-често работят с колеги над 55 г. и майки на деца под 10 годишна възраст, които се връщат на работа след прекъсване на кариерата си. Това до голяма степен е свързано с демографията и с факта, че делът на възрастните хора се увеличава.
 
42% от служителите общуват с по-възрастни колеги на работа. Най-често служителите работят с тях в сферите на публичната администрация, производството и сигурността.

37% от служителите работят на работното място с майки, които се грижат за малко дете. Служителите работят с тях най-често в сфери като обслужването на клиенти, текстилната промишленост и банковия сектор.Хора с увреждания и ЛГБТИ

В най-малка степен служителите работят с колеги с увреждания и такива, които се идентифицират като ЛГБТИ - съответно 13% и 12%.Хора с явни увреждания работят основно в сфери като медицина и социални грижи, образование, публична администрация и помощен персонал.Хора, които се идентифицират като част от ЛГБТИ общността се работят предимно в секторите преводи, обслужване на клиенти, изкуство, медицина и социални грижи, туризъм и маркетинг.

Чужденци и малцинства

28% от служителите работят с чужденци на работното място. Най-често застъпените области са управление на качеството, преводи, обслужване на клиенти, туризъм, ИТ, телекомуникации и технологии.20% от служителите общуват с национални или етнически малцинства/групи на работното място най-често в областите преводи, сигурност и защита, медицина, управление на качеството и образование.Подкрепата на многообразието на работното място от страна на компанията е израз на зряла корпоративна култура, а най-голямата полза е разнообразието на гледни точки и подходи, които допринасят за решаването на работни задачи. Многообразието на работната среда е източник на разнообразни мнения в компанията и естествено отразява многообразието в обществото като цяло, като предоставя достатъчно място за самореализация. Намаляващите нива на безработица принуждават компаниите да използват наличната работна сила, представена от тези групи служители, които традиционно се сблъскват с по-големи бариери пред наемането на работа. Поради това компаниите предприемат проактивен подход като създават подходящи условия на труд и приобщаваща работна среда.Многообразието на работната среда е най-малко застъпено при служителите от ИТ сектора

Според проучването на Paylab и Zaplatomer.bg, при ИТ служителите многообразието на работното място присъства в най-малка степен. Всеки втори служител от ИТ сектора не работи с представители на шестте наблюдавани групи на работното си място. По отношение на работните места това са предимно квалифицирани технически служители. Други сектори, при които има висок дял на служители, които не се срещат с многообразие на работното място (44% и повече) са химическата промишленост, автомобилната индустрия, изкуство и култура, застрахователната дейност и услугите.

Насърчаването на подкрепата на многообразието идва най-често от топ мениджмънта. Хората на лидерски позиции са най-възприемчиви и подкрепящи целта на многообразната работна среда. Само 28 процента от попитаните са посочили, че не се сблъскват с многообразие на работното място. Други сектори, където вратите са най-отворени към многообразието включват публична администрация и самоуправление, човешки ресурси, по-ниски нива на мениджмънт, туризъм/ресторантьорство/хотелиерство и производство.Четирима от десет служители не виждат многообразие на работното си място

Степента на многообразие и състав на служителите варира в различните държави, до голяма степен в резултат на законодателството, свързано със заетостта. По отношение на страните в най-малка степен многообразие на работното място има в Унгария, където до 49 % от служителите са посочили, че не работят с групите, засегнати в проучването. Обратно най-голямо многообразие на работното място има според служителите от Хърватия и Финландия. Тези страни се отличават с наемането на майки и възрастни хора. Хърватия води и при хората с увреждания на работното място, а Финландия е водеща по отношение на ЛГБТИ и чужденците на работа.Големите работодатели създават повече възможности за многообразие

Чуждестранните компании са много по-отворени към многообразието на работното място и наемат с до една пета повече чужденци. Държавната администрация дава повече възможности за наемане на служители 55+ и хора с увреждания. Като цяло служителите в големи компании се сблъскват много по-често с многообразието на работа по отношение на всички наблюдавани групи. Това до голяма степен е свързано с корпоративната култура и стандартите, които големите компании се стремят да въведат на работните места.

За проучването

Изследването на Paylab и Zaplatomer.bg за многообразието е проведено през втората половина на 2018 г. в 9 европейски държави върху извадка от общо 24,901 респонденти. Целта на проучването е да се очертаят реалните взаимодействия на работното място с групи служители, които често са в неравностойно положение на пазара на труда и на работното място.

Изследването е проведено в сътрудничество с експерти по многообразието и в частност организацията с нестопанска цел CVEK (Centre for the Research of Ethnicity and Culture) и Словашката академия на науките.

В проучването са включени следните държави, в които има локални сайтове, които са част от международната платформа за проучване на заплати Paylab: България (2,359 респонденти), Република Чехия (2,678 респонденти), Хърватия (4,651 респонденти), Финландия (4,499 респонденти), Унгария (2,605 респонденти), Латвия (1,864 респонденти), Литва (2,640 респонденти), Словакия (2,434 респонденти) и Словения (1,171 респонденти).
Назад
ITCD