Информация за пресата

Стартира конкурса за студентска стипендия на JobTiger

сряда, 12 май 2004
На 13 май официално стартира конкурса за новоучредената стипендия на JobTiger, който ще определи до трима стипендианти за учебната 2004/2005 година. Стипендията се учредява от JobTiger за първи път тази година, в помощ на студентите и младите специалисти и тяхната професионална реализация в България.
Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно и ще се изплаща в края на всеки месец, считано от 30 септември 2004г до 30 юни 2005г.
Участие в конкурса могат да вземат всички български студенти, учещи в български университет, без ограничение в специалността и успеха им.
Необходимите документи за участие в конкурса включват автобиография по образеца на JobTiger и есе на тема “Как виждам бъдещето на JobTiger”.
Победителите в конкурса ще се определят от два независими екипа оценители в общо четири етапа. Крайният срок за кандидатстване е 13 юли 2004г.
Пълна информация за конкурса можете да намерите на страницата на Джобтайгър – www.JobTiger.bg/scholarship.asp.

Джобтайгър е водещият български сайт за търсене и предлагане на работа. Учредената стипендията е продължение на социалната политика на фирмата. Други значими инициативи на JobTiger, насочени към професионалното развитие на младите хора, са ежегодният форум “Кариери”, седмичното предаване “Има начин...”, програмата за подпомагане на хора в неравностойно положение и трайно безработните.
Назад
ITCD