Информация за пресата

За първи път в България корпоративните дарители ще имат свое представителство

вторник, 23 май 2006
За първи път в България корпоративните дарители ще имат свое представителство


София, 23 Май 2006г - Български донорски форум, GloBul, JobTiger, Обединена Българска Банка, OMV и Първа Инвестиционна Банка с подкрепата на Британско Посолство, София учредиха първия в България Клуб на корпоративните дарители на среща в Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Клубът на корпоративните дарители си поставя за цел развитието и популяризирането на стратегическото бизнес дарителство в България. Той ще промени средата за корпоративна благотворителност като наложи стандарти на прозрачно, системно и отговорно бизнес дарителство и ще предоставя информация за основните тенденции в тази сфера.

„Клубът на корпоративните дарители ще предостави на частните дарители пространство за общуване и ще помогне за постигането на по-голям социален ефект от частните дарения“, посочи Ричард Шакелтън от Британско посолство, София.

Членове на Клуба могат да бъдат социално отговорни компании, които осъзнават своята роля за развитието на обществото, подкрепят общественополезни дейности системно, с постоянство и прозрачност, без да очакват услуги в замяна и използуват различни механизми (финансови средства, време, услуги, материали и др.) за подкрепа на общественозначими каузи.

Учредяването на Клуба на корпоративните дарители отразява ключовата роля на бизнес компаниите, които подкрепят социални инициативи и проекти. По данни на Български донорски форум в България има над 100 компании, които регулярно предоставят частни средства за проекти и инициативи в обществена полза. През 2005 г за благотворителност са били похарчени между 15 и 18 млн лева във формата на пари, вещи и услуги. Даренията за социални каузи в страната могат да надминат 100 млн лева, ако бъдат използувани позволените данъчни облекчения в пълен размер.
По данни на Витоша Рисърч, 78% от българите оценяват положително корпоративното дарителство, а 62% мислят, че то действително помага на хората в нужда. Същевременно 57% от гражданите се нуждаят от повече информация за начина, по който се изразходват средствата на компаниите за благотворителност.
Клубът на корпоративните дарители ще предоставя регулярна и системна информация за бизнес дарителството в България.

За повече информация: Весела Герчева, Български донорски форум, 0899 93 57 96, vgertcheva@osf.bg
Светлана Савова, V+O Communications, 971 71 45, s.savova@vo-bg.com
Назад
ITCD