Информация за пресата

Завърши първото участие на Джобтайгър ООД в проект, финансиран от Европейския съюз

четвъртък, 30 септември 2004
EU BAV Home
Завърши първото участие на JobTiger в проект, финансиран от Европейския съюз с главен изпълнител по проекта Бизнес агенция Варна. Основна роля на JobTiger бе да подпомогне и обучи 30 фирми от Варна и региона за разработване и реализация на електронна маркетингова стратегия.

Общата цел на проекта “Бизнес акселератор”, финансиран по програма ФАР на ЕС, е стимулиране на предприемаческата активност и разширяване на бизнеса. В проекта взеха участие малки и средни фирми от Варна и региона.

Като част от разработката и осъществяването на електронна маркетингова стратегия по проекта "Бизнес Акселератор", финансиран по програма ФАР на ЕС, JobТiger разработи нова възможност за представяне на фирми. Освен основна информация за фирмата, вече е възможно създаването на каталог за продуктите/услугите, за промоции, галерия. При фирмите, които не са част по проекта по програма ФАР, главата на страницата с информация за програмата и проекта ще липсва.

Екипът на Джобтайгър ООД благодари на Бизнес Агенция Варна за подкрепата и доверието!
Назад
ITCD