Към нашите услуги се обръщат над 285 000 кандидати за работа и близо 22 000 работодатели.
Виж още
ПВСЧПСН
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Справка за нетната заплата

Изчисляването на средната работна заплата по сектори вече не се поддържа и информацията не е актуална.

Предпочитана заплатаЗаплата за период от 9 месецаЗаплата в сектор продажби, обслужване на клиентиЗаплата за регион други в чужбина
 
 
 
Медианата за период 6 месеца за регион София е 800 лева
700
25-ти процентил
800
Медиана
1300
75-ти процентил
1414
Средна заплата*
 
* Средната заплата за период 6 месеца за регион София е 1414 лева
 
Внимание: Заплатата може да варира значително в зависимост от фактори като големина на компанията, сектор, препоръки за служителя, години опит и др.

Пример: Стойност 400 за 25-ти процентил означава, че 25% от работодателите плащат заплати по-ниски от 400 лв, а 75% - по-високи. Стойност 800 за 75-ти процентил означава, че 75% от работодателите плащат заплати по-ниски от 800 лв., а 25% плащат по-високи. При стойност 500 за медианата, 50% от работодателите плащат заплати по-ниски от 500 лв. и 50% плащат по-високи от 500 лв.