Към нашите услуги се обръщат над 285 000 кандидати за работа и близо 22 000 работодатели.
Виж още
Справка за нетната заплата

Изчисляването на средната работна заплата по сектори вече не се поддържа и информацията не е актуална.

Предпочитана заплатаЗаплата за период от 9 месеца
 
 
 
Медианата за период 6 месеца за цялата страна е 2500 лева
420
25-ти процентил
2500
Медиана
2500
75-ти процентил
1905
Средна заплата*
 
* Средната заплата за период 6 месеца за цялата страна е 1905 лева
 
Внимание: Заплатата може да варира значително в зависимост от фактори като големина на компанията, сектор, препоръки за служителя, години опит и др.

Пример: Стойност 400 за 25-ти процентил означава, че 25% от работодателите плащат заплати по-ниски от 400 лв, а 75% - по-високи. Стойност 800 за 75-ти процентил означава, че 75% от работодателите плащат заплати по-ниски от 800 лв., а 25% плащат по-високи. При стойност 500 за медианата, 50% от работодателите плащат заплати по-ниски от 500 лв. и 50% плащат по-високи от 500 лв.