Предпочитана заплатаЗаплата за период от 9 месецаЗаплата в сектор социални дейности
 
 
 
Медианата за период 6 месеца в сектор продажби, обслужване на клиенти е 725 лева
600
25-ти процентил
725
Медиана
1000
75-ти процентил
1202
Средна заплата*
 
* Средната заплата за период 6 месеца в сектор продажби, обслужване на клиенти е 1202 лева
 
Внимание: Заплатата може да варира значително в зависимост от фактори като големина на компанията, сектор, препоръки за служителя, години опит и др.

Пример: Стойност 400 за 25-ти процентил означава, че 25% от работодателите плащат заплати по-ниски от 400 лв, а 75% - по-високи. Стойност 800 за 75-ти процентил означава, че 75% от работодателите плащат заплати по-ниски от 800 лв., а 25% плащат по-високи. При стойност 500 за медианата, 50% от работодателите плащат заплати по-ниски от 500 лв. и 50% плащат по-високи от 500 лв.
Назад