Description
American University in Bulgaria
Expired job posting.
Медицинска сестра
Дейност

Да извършва здравното обслужване на студентите под надзора на лекар, да оказва на служителите и членовете на техните семейства първа медицинска помощ.

Квалификации
• Медицинско образование
• Добро владеене на английски език

Отговорности
• Посреща и помага на пациентите на здравния център
• Асистира на директора на здравния център в оказване на спешна медицинска помощ и по време на преглед
• Справя се с домашни повиквания в общежитията, когато е необходимо
• Помага на чуждестранните пациенти в уговарянето на консултации и диагностични тестове след работа и през уикендите, в случай че директорът на здравния център отсъства
• Извършва медико-диагностични манипулации върху пациентите самостоятелно и/или под контрол, в зависимост от характера на процедурите
• Осъществява лабораторни тестове, които са възможни за изпълнение в здравния център
• При необходимост взема проби и се грижи за пакетирането и транспортирането им до съответната лаборатория
• Грижи се за редовните доставки, поддържането и съхранението на медикаментите, имуществото и консумативите
• Поддържа необходимата за професията квалификация
• Поддържа цялата медицинска документация

Ако настоящата обява Ви интересува, моля изпратете автобиография чрез бутона "Кандидатстване"

Интервютата ще започнат веднага и ще продължат докато позицията бъде заета.