Описание
Обявата е изтекла.
Счетоводител / ТРЗ
За голяма производствена компания в Шумен търсим целеустремени и мотивирани служители за позицията

Счетоводител / ТРЗОсновни отговорности:
Осчетоводяване на първични счетоводни документи съгласно вътрешни стандарти и срокове;
Подготовка на нареждания на плащания към достачици и партньори на фирмата;
Работа със счетоводни регистри, изготвяне на периодични справки и отчети;
Поддържане на досиетата на служителтие;
Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение;
Изготвяне на графици при сумарно изчисляване на работното време и присъствени форми за месеца;

Изисквания:
Професионален опит на подобна длъжност - поне 1 година;
Висше образование в сферата на счетоводството;
Отлично познаване на основните нормативни актове в областта;
Отговорно отношение към поставените задачи и внимание към детайлите;

Компанията предлага:
Условия за дългосрочна реализация в утвърдена компания;
Стандартно работно време;
Мотивиращо възнаграждение;
Осигурена храна по време на работа;
Социални придобивки;
Осигурен транспорт за служители от други населени места;
Възможности за развитие в компанията.

Ако позицията е атрактивна за Вас, ще се радваме да Ви разкажем повече. Изпратете ни актуална автобиография и ще се свържем с Вас.

За повече информация можете да се обадите на тел.: 0884 339 051

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 1504/ 29.08.2012 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, валидно до 29.08.2017 г.

Услугите на Изи Консулт за безплатни за кандидатите!