ICAP Bulgaria EAD
Ръководител на мобилни банкови консултанти
Sofia
full-time

Ръководител на мобилни банкови консултанти

Sofia full-time

Job Description

Отговорности

- Изгражда и отговаря за резултатите на екип от мобилни банкови експерти
- Отговаря за обученията, подготовката и развитието на мобилните банкови експерти
- Извършва продажби на банкови и финансови продукти и услуги в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила и процедури на банката
- Провежда срещи с клиенти, заедно с мобилните банкови експерти
- Отговаря за изпълнението на поставените цели
- Работи извън финансовите центрове на банката и привлича нови клиенти за финансовите услуги и продукти

Изисквания

- Икономическо образование
- Амбициозни и мотивирани личности с желание за работа в екип
- Отлични комуникативни умения
- Опит в сферата на продажбите и управляването на хора

Ако позицията представлява интерес за Вас, очакваме Вашата автобиография!

Ще се свържем само с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

ICAP Линценз № 1876