Държавно предприятие РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ръководител на полети
София
длъжност на пълно работно време

Ръководител на полети

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДП РВД НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ“

Документи за участие се приемат целогодишно, като всички кандидати, заявили участието си преди 31 март 2018 г. ще могат да участват в пролетната сесия на подбор.
Подробна информация за професията, начина за кандидатстване, изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие и етапите на подбора може да намерите на www.bulatsa.com.