Description
Агенция Витоша
Expired job posting.
Мениджър екип
Във връзка с нарастване на ангажиментите на ЖЗК „Съгласие” ЕАД (предишно наименование ЗД „КД Живот” АД) се налага разширяване на нашия състав от професионалисти.
Ние сме в партньорско сътрудничество с Международна компания с дейност, свързана със застрахователни услуги и управление на активи в България, Централна и Източна Европа.

ОБЯВЯВАМЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ ЕКИПИ

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
• Подбор и обучение на финансови консултанти.
• Създаване и развитие на успешен екип.
• Поставяне на индивидуални цели и постигането им.
• Планиране и организиране на цялата дейност.
• Отчитане и анализиране на постигнатите резултати.

ТЪРСИМ:
• Позитивни личности, които умеят да се приспособяват към динамични условия на работа.
• Иновативни и рационални хора, готови да мотивират екипа си.
• Интерпретатори – творци, възприемащи се като част от едно цяло.
• Ръководители, планиращи бъдещето и сигурността на екипа си.
• Индивидуалисти – желаещи да създадат собствен бизнес в големия бизнес.

ПРЕДЛАГАМЕ:
• Гарантирано фирмено обучение на всяко ниво от развитието Ви.
• Възможност за израстване в йерархията на компанията.
• Шанс да увеличите Вашите лични и доходите на екипа Ви.
• Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати, допълнителни бонуси.
• Отлични работни условия; Агентски договор.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование.
• Опит в областта на Икономиката, Финансите и Търговията.
• Управленски опит като ръководител минимум една година.
• Последователност и аналитичност.

Моля изпратете вашата автобиография на e-mail: jivka.todorova@kd-life.bg На интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидатури.