Автобиографията

Полезни практически съвети и примери, които ще Ви улеснят при създаване на Вашата автобиография и ще Ви помогнат да избегнете най-често срещаните грешки.

Мотивационното писмо

Как да напишем добро писмо за кандидатстване – практически насоки, които ще Ви помогнат да съставите мотивационното писмо като допълнение към Вашата автобиография.

Интервю за работа

Полезна информация за подготовка преди интервюто и успешно представяне. Тук ще намерите насоки за Вашето поведение по време на събеседването, най-често задавани въпроси, както и съвети за последващите контакти с потенциалния работодател.

Когато получим оферта

Как да разберем какво се крие зад предложението за работа – запознайте се с основните елементи на стандартната оферта.

Препоръки

Тук ще разберете от кого се предоставят препоръки, каква е тяхната структура и как да ги поискате.

Пишете ни

Ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да зададете въпрос.