JobTiger не предлага обучения по програма "Аз мога" и "Аз мога повече" от 1.08.2011г.
 
Имат ли служителите ви нужда да подобрят знанията си по ЧУЖДИ ЕЗИЦИ и да опреснят „меките” си умения?
Обучете ги безплатно с програмата „Аз мога” и Джобтайгър!
Ключова компетентност Наименование на обучението Брой учебни часове
Общуване на чужди езици
Български език за англоговорящи чужденци 300 уч. ч.
Английски език за начинаещи 300 уч. ч.
Английски език за напреднали 300 уч. ч.
Френски език за начинаещи 300 уч. ч.
Френски език за напреднали 300 уч. ч.
Испански език за начинаещи 300 уч. ч.
Испански език за напреднали 300 уч. ч.
Италиански език за начинаещи 300 уч. ч.
Италиански език за напреднали 300 уч. ч.
Немски език за начинаещи 300 уч. ч.
Немски език за напреднали 300 уч. ч.
 
Дигитална компетентност Умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, интернет, електронна поща, създаване на презентации 45 уч.ч.
 
Умения за учене
Кариерно и личностно развитие през целия живот 30 уч.ч.
Умения за работа в екип. Успешна комуникация с колеги 30 уч.ч.
 
Обществени и граждански компетентности
Управление на промените. Мотивация за активна гражданска и професионална позиция 30 уч.ч.
Управление на конфликта 30 уч.ч.
 
Инициативност и предприемачество
Теория на предприемачеството. Управление на малък бизнес 30 уч.ч.
Ефективни преговори 30 уч.ч.

Екипът на Джобтайгър ООД има възможност да модифицира съдържанието на програмите си, в зависимост от изискванията на обучаващите се, както и да предоставя обучения в зали, удобни за компаниите (при 10 и повече участници от една компания).

За повече информация: Надежда Ангелова, Джобтайгър ООД, тел.: 02/ 49 180 24, office@jobtiger.bg

Програмата продължава до края на 2012 г., а ваучери за обучение се получават в бюрата по труда по месторабота или местоживеене. При повече служители от една и съща компания, същите могат да упълномощят представител, който да подаде заявления и да получи ваучерите!