“Недоволството”, твърдят специалисти психолози, е начин за компенсация на съмненията в собствените сили”. В своето ежедневие непрекъснато се сблъскваме с недоволството на околните, което се засилва при срещата с различни препятствия като загубата на работа. Често то води до увеличаване на стреса и дори до депресии, напомнят консултантите от “Поликонтакт”. Справянето с това явление е въпрос на лична дисциплина и самопознаване. Един от методите, препоръчвани от психолозите за постигане на тази цел, е разделянето на събитията, фактите, лицата, които ни правят доволни или недоволни. Осъзнаването на истинските причини за чувството на неудовлетвореност е възможно само чрез задълбочен анализ на неуспехите и слабите страни на личността. Идеални хора няма и всеки прави своите грешки, но истинският успех е тяхното преодоляване. “Един от най-добрите методи за саморазвитие и постигане на лично удовлетворение”, казва д-р Либерман, “е създаването на собствен модел на поведение и стремежът към идеалното Аз”. Позитивното мислене, припомнят специалистите от “Поликонтакт” е водеща концепция в съвременната популярна психология. Търсенето и позоваването на доброто, което може да бъде извлечено от обстоятелствата и хората, е и един от най-добрите начини за справяне на стреса. Недоволството е израз на агресия, която човек изпитва към себе си, но насочва навън. “Съзнаването на този факт и стремежът за неговото избягване”, напомня д-р Либерман, “е път към личното усъвършенстване” след самопознаването.