Какво е ITcard?

ITcard е независим, универсален сертификат за компютърни умения, разработен от Европейския софтуерен институт (ESI) през 2002 г. Сертификатът се признава в страни от Европа, Латинска Америка, Азия, САЩ и Австралия.

ITcard не изисква посещение на компютърни курсове към частни или публични образователни организации.

Тестът е единен и разбираем за всеки, като гарантира висока достоверност на резултата и най-важното - безпристрастност на оценката.

Системата за оценка на ITcard е независима от формата на обучение и професионалната квалификация - всеки може да получи ITcard сертификат след успешно преминаване на тест в някой от многобройните центрове за сертификация.

Видове ITcard тестове:

Тестът се състои от свободно избираеми модули, които покриват най-често използваните офис приложения, използвани в ежедневната работа - текстови редактори, таблици, презентации, интернет, включително браузъри и различни системи за управление на електронна поща. Групирани са в 7 модула в областите интернет, Microsoft Office и OpenOffice:
  • Internet & E-mail
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • OpenOffice.org Writer
  • OpenOffice.org Calc
  • OpenOffice.org Impress
Можете да се явите на единичен тест (1 модул / 36,00 лв / 2 часа) или комбиниран тест (3 модула / 60,00 лв / 2 часа).

Видове комбинирани тестове:
Triple pack MS (Word, Excel, Internet/Е-mail)
Triple pack OpenOffice (Writer, Calc, Internet/Е-mail)
Успешно преминат е тестът, при който правилните отговори са минимум 75%.

Съдържание на тестовете:
Въпросите се генерират произволно от база, със заложени около 300 варианта, като всеки път те са различни. Част от въпросите са с по няколко възможни отговора, а друга част са задачи на принципа на симулацията - имитират реална работа с компютър.

Работен език:
Българска или английска версия на съответната програма.

Важно за Работодатели!

Инструмент, който спестява време и ресурс при подбор на нови кадри – бързо и лесно могат да проверят дали даден кандидат е изкарал тест, какъв и кога; ITcard гарантира, че кандидат, притежаващ сертификат, действително притежава компютърна грамотност, тъй като не се ангажира с обучение, а със самото тестване, като един тест се счита за взет при минимум 75% успешни отговора.

Акцент:

Притежателите на ITcard имат гарантирани компютърни умения, защото:
  • сертификатът се издава само на кандидати, издържали теста с минимум 75% верни отговори;
  • тестът се провежда лично от кандидата, в акредитиран ITcard център и в присъствието на отговорно лице;
  • възможност за тестване на настоящи служители за проверка и оптимизиране на фирмения човешки ресурс.
Повече информация може да намерите на адрес www.itcard.org!